Masterskip

Van school kreeg ik de kans om mee te gaan met Masterskip Wylde Swan. Met Masterskip Wylde Swan leer je op zee. Ze nemen leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo die belangstelling hebben voor techniek en natuurwetenschappen mee op reis. Zes weken lang beleef je een deel van de historische ontdekkingsreis van Columbus naar het Caribisch gebied. Het is een onvergetelijke ervaring.

Masterskip Wylde Swan volgt een bijzonder onderwijsprogramma. Ze geloven in uitdagend en avontuurlijk onderwijs. In leerlingen de kans geven om zich ook buiten het klaslokaal te ontwikkelen. Het onderwijsprogramma van Masterskip bestaat uit theoretische lessen die worden gecombineerd met inspirerende ervaringen uit de praktijk van het schip. Navigatie, meteorologie en motorkennis sluiten naadloos aan bij vakken als wis- en natuurkunde, techniek en wereldoriëntatie. Ook zijn er docenten aan boord, die zorgen voor de kwaliteit en de diepgang van de lessen. Er is met een ratio van één docent op zes leerlingen een grote aandacht voor de individuele leerling en er wordt in de gaten gehouden dat het reguliere schoolwerk niet in het geding komt. Van achterstanden zijn dus geen sprake!

Masterskip besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van studiemethodes. Masterskip helpt leerlingen beter zelfstanding te werken. Tijdens voorgaande jaren van het Masterskip is gebleken dat leerlingen zich bewust worden van hun leer- en werkmethodes wanneer ze zelfstandig, drie uur per dag en onder begeleiding van hun docenten, aan hun reguliere schoolwerk zitten.

 

Daarnaast is de absolute meerwaarde van het Masterskip de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De onvoorspelbaarheid van de zee en de regels op het schip vragen op een strikte boordcultuur, waarbij leerlingen leren om met regels om te gaan en om discipline te respecteren en bij te dragen aan een positieve sfeer. Het leven aan boord is een intensieve ‘minimaatschappij’, je kan hier snel je sociale vaardigheden en persoonlijke leiderschap ontwikkelen. Op de Wylde Swan leer je 24 uur per dag.

Advertenties